Camerabewaking voor gebouwen, terreinen en parkeergarages. Om de situatie in de gaten te houden, om alarmmeldingen te verifiëren en  om verdachte activiteiten te observeren en te registreren. De opslag van beelden en het op diverse locaties kunnen terugkijken zijn essentiële onderdelen van een goed ontworpen installatie. Met nieuwe technieken worden afwijkende situaties snel gesignaleerd en de betreffende medewerkers gealarmeerd.