JWR Elekt

Het belangrijkste doel van een ontruimingsinstallatie is om iedereen te informeren bij een calamiteit zodat een ieder het gebouw veilig kan verlaten. Een ontruimingsinstallatie bestaat minimaal uit een gecertificeerde centrale met noodvoeding en is altijd gecombineerd of geïntegreerd met een brandmeldinstallatie.  De ontruimimg bestaat meestal uit een systeem met slow-whoops.  In sommige situaties wordt er een oplossing gerealiseerd op basis van ‘gesproken woord’ of stille alarmering via pagers of dect