Specificaties

Bruto vloeroppervlak:

11.000 m2

Opdrachtgever:

Business Garden VOF Wassenaar

Contactpersoon:

de heer M. Heersema

Architect:

B3 Bouwadviseurs

Adviseur:

Verweij Raadgevend Technisch Bureau Oosterhout

Uitvoeringstijdvak:

2009 - 2010

Geplande oplevering:

april 2010

Kantoorgebouw Iris & Rose

Kantoorgebouw Iris en Rose bestaat uit 2 separate kantoorpanden. JWR was verantwoordelijk voor de realisatie van de elektrotechnische installaties in beide gebouwen. Hieronder vielen de  energievoorziening, de verlichting, nood- en vluchtwegverlichting, brandmeldinstallaties, intercominstallatie,  toegangscontrole en KNX-visualisatiesysteem t.b.v. de verlichtingsinstallatie. Tevens is de bekabeling voor de lichtinstallatie op het parkeerdek door ons verzorgd. 

Terug