Specificaties

Bruto vloeroppervlak:

spoorweg onderdoorgang

Opdrachtgever:

Aannemersbedrijf Colijn

Contactpersoon:

P. Posthoorn

Architect:

ir. T.A. Kramer

Adviseur:

Arcadis

Uitvoeringstijdvak:

december 2015 - februari 2016

Geplande oplevering:

februari 2016

Kasteelherenlaan Helmond

Voor een kijkje op de bouw:

http://bouw.webcam.nl/helmond/

Het doel van het project onderdoorgang Kasteelherenlaan is het realiseren van een ongelijkvloerse kruising van het spoor, langzaam verkeer op de Deken van der Hagenstraat en het langzaam en snelverkeer op de Houtse Parallelweg en een aansluiting op de omliggende infrastructuur ter vervanging van de bestaande overweg.

In het Algemeen Structuur Plan 2015 van Gemeente Helmond wordt geconcludeerd dat een complete en goed functionerende hoofdwegenstructuur van essentieel belang is om Helmond in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden. Onderdeel daarvan is de stedelijke ring, welke de verbinding vormt tussen de verschillende delen van de stad. Ter hoogte van Helmond west is deze stedelijke ring nog niet compleet. Het betreft het deel tussen de Europaweg en de Heeklaan. Deze wegen zullen verbonden worden door het nieuw aan te leggen wegtracé Kasteelherenlaan.

De werkzaamheden van JWR elektrotechniek betreffen het leveren en aanbrengen van de Ledverlichting, dit betreft zowel functionele- alsmede decoratieve verlichting. Functionele verlichting voor de rijbanen, de decoratieve verlichting bevindt zich in de wanden en zelfs in de leuning van de fietsbrug.

 

Terug