Specificaties

Bruto vloeroppervlak:

11.000 m2

Opdrachtgever:

Kadans Science Partners

Contactpersoon:

Architect:

Adviseur:

Uitvoeringstijdvak:

2018-2019

Geplande oplevering:

2019

Nieuwbouw Plus Ultra II

Op 3 oktober ontvingen wij de bevestiging van Kadans Sience Partners dat JWR, samen met Instaan (w-installaties) en Goossens te Pas (aannemer) het geselecteerde bouwteam is voor de realisatie van 11.000 m2 kantoorgebouw met labratoria op de Landbouw Universiteit te Wageningen. Eind april hebben wij de stukken ontvangen en zijn wij aan de lag gegaan met de calculaties. Er zijn meerdere bouwteamvergaderingen geweest om de voortgang, kwaliteit en prijsstelling rond te krijgen. Nu gaan aan de slag om het Voorlopig Ontwerp (VO) om te zetten naar een Uitvoerings Ontwerp (UO). Marco de Rouw zal dit project verder gaan begeleiden.

Zoals het er nu uitziet zal het project uiterlijk eind volgend jaar gereed zijn.

 

Terug