Projectbeschrijving

Bruto vloeroppervlak: 43.000 m2
Opdrachtgever: Dornick Nijmegen
Contactpersoon: R. Hendriks
Architect: n.v.t.
Uitvoeringstijdvak: 2014 – 2021
Geplande oplevering: oktober 2021

Transformatie Nebo klooster te Nijmegen

Het project kent een ongewoon lange uitvoeringsperiode. De huidige eigenaar heeft het complex in 2011 aangekocht van wooncorporatie Talis. Na een paar jaar stilte zijn wij begonnen om de bestaande vleugels van het gebouw te transformeren naar verhuurbare units. Dit hebben wij in een gestaag tempo uitgevoerd waarbij al snel de enorme omvang het complex bleek. Door de jaren heen zijn er ruim honderd verhuurbare ruimtes opgeleverd. In het voorjaar van 2012 kwam IrisZorg in beeld om een deel van het klooster in gebruik te nemen om Nijmeegse dak- en thuislozen te huisvesten. Uiterlijk juni diende het gebouw geschikt hiervoor te zijn. Omdat de doelgroep niet zelfredzaam is moest er een BMI en ontruimingsinstallatie met volledige detectie aangebracht worden. Door de grondige kennis van het monumentale gebouw en de flexibiliteit van JWR is na een kort offertetraject de keuze gemaakt dat JWR deze installaties zou aanbrengen. Lopende het uitvoeringstraject is er ook nog een volledige data installatie aangebracht.

In Q3 zijn de nodige voorbereidingen om de hoofd energievoorzieningen te vervangen. Na een gedegen voorbereiding, het samenstellen van een draaiboek, zijn gefaseerd de HVK en sub verdelers vervangen. De omschakeling is vlekkeloos verlopen.