Een toegangscontrolesysteem beheert op een effectieve manier de toegang tot uw gebouw en specifieke ruimten. Het systeem registreert wie er wanneer naar binnen en naar buiten is gegaan. Door een koppeling kan vanuit de toegangscontrole het inbraaksysteem geactiveerd of gedeactiveerd worden.

Toegangscontrole

Het doel van toegangscontrole is om grip te houden op wie er waar en wanneer toegang krijgt. Welke delen van uw gebouw zijn vrij toegankelijk en in welke ruimten mogen alleen geautoriseerde medewerkers naar binnen. Grip en overzicht vanuit een centraal systeem waar eenvoudig medewerkers gemuteerd kunnen worden. Het systeem kan gekoppeld worden aan de inbraakinstallatie, aan werktijdregistratie en aan een camera-observatie-systeem. Zo krijgt u een beheersbare en veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers.